Voi sen näinkin nähdä

Ihmisellä, jokaisella on oma näkemysmaailmansa. Se kumpuaa mielikuvituksesta, ymmärryksestä, elämän ja historian kokemuksista, koulutuksesta, ennakko-luuloisuudesta, avoimuudesta yms.
Joka tapauksessa jokainen kokee ja näkee itse.
On parasta luottaa itseensä ja valita oman intuition ohjaamana.

Kevään inspiroimaa